Patrol Guard - WDK

Go to content

Main menu:

Sistem kontrole čuvarske službe vam obezbeđuje da pomognete vašim  čuvarima da rade odgovorno i da redovno obilaze sve važne lokacije objekta koji čuvaju,a da Vi to možete uvek proveriti.Sistem se sastoji od čuvarskog beskontaktnog čitača (koji čuvar nosi sa sobom), lokacijskih čipova (koji se postave na zadatim mestima koja čuvar obilazi),čuvarskih identifikacionih privezaka (kojima se čuvar prijavljuje da je on u smeni) i softvera za pregled i pravljenje izveštaja.  
Čuvarski čitač beleži i čuva podatke identifikacije čuvara i overavanja obilaska lokacija. Softver služi za preuzimanje podataka sa čitača i pregled izveštaja na osnovu tih podataka.
Preuzmite PDF fajl sa detaljnim opisom principa rada sistema za nadzor čuvarske službe!

 
Back to content | Back to main menu